atręsti

atręsti
atrę̃sti, atreñčia, àtrentė tr. atkirsti: Jis àtrentė rąsto galą, t. y. dailiai atkirto J.atpjauti, atkirpti, atrėžti: Atrę̃sk nuo audeklo tą galelį kalėdninkams Dr. \ ręsti; apręsti; atręsti; įręsti; išręsti; nuręsti; paręsti; perręsti; priręsti; suręsti; užręsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apręsti — aprę̃sti, apreñčia, àprentė tr. 1. K padaryti aplink įkarpas, įpjovas: Apirenčiu SD1102. | refl. tr. K: Apsìrenčiau padus [klumpėms], bet dar peretkai nuo kurpalių nenuimti Brt. 2. padaryti ką rentinio pavidalo: Kur uolose savaime yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išręsti — išrę̃sti, išreñčia, ìšrentė tr. 1. išpjauti, iškirsti: Jis išrentė rintį Sg. Išrę̃sk man mažą geldelę Klp. Po tomis užlomis par uolektį dvi kartali tvorinyki pasieti vytimis, vienais galais į kamaros sieną stipriai įremti skylėse, tai lėtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuręsti — nurę̃sti, nureñčia, nùrentė 1. tr. R7, N, K, Jrk10, BŽ341, DŽ, Jrb nukirsti, nupjauti: Aš nùrenčiau rąsto galą J. Nuręsk man kliucių B. Anksčiau jame niekas neganė, retai kas kokį grėbliakotį ar menturį tenurentė – mylėjo žmonės mišką, augino… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paręsti — parę̃sti, pareñčia, pàrentė 1. tr.: Pàrenčiau rentinį, t. y. po rentiniu naujus vainikus indėjau J. 2. tr. sukirsti, pastatyti: Jau paręstà troba jų J. 3. intr. šnek. pavalgyti: Darbininkas kad ręste parę̃s gerai, t. y. pavalgys, tai dirbs J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perręsti — tr. 1. N, K perkirsti, perpjauti: Parrenčiau rąstą pusiau J. Parrentė su peiliu durų skląstį ir įsigavo pri mergos Dr. 2. iš naujo sukirsti, perstatyti: Po kelerių metų [tėvas] perrentė gyvenamąjį namą, jį sumažindamas rš. ręsti; apręsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priręsti — prirę̃sti, prireñčia, prìrentė tr. 1. I, Lp prikirsti, prikapoti. 2. prikasti iki tam tikros vietos: Kai jis prirentė griovį ligi pat upeliuko, su pasitenkinimu atsikvėpė ir dirstelėjo atgal rš. 3. refl. prisidėti, prisirėžti (žemės) ariant:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ręsti — rę̃sti, reñčia, reñtė 1. tr. Q294, Lex53, R, N, K, DŽ daryti rinčius, įkarpas. | prk.: Karvė nebrentė (nesidarė jai rinčiai ant ragų), šešiais veršiais ir pardaviau Šts. | refl. K. 2. tr. K1G96, I, N kapoti, kirsti: Kad medį renta skersai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suręsti — surę̃sti, sureñčia, sùrentė tr. 1. BŽ77, Skd, Šln pastatyti, sukirsti: Ant pakuros suręstà aznyčia dėl salyklo J. Aš sùrenčiau rentinį J. Kas, kad sienas sùrentė: kur stogas, kur kitkas? Ll. Aukštaičių kluonų sienos iš apvalių rąstų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užręsti — užrę̃sti, užreñčia, ùžrentė tr. DŽ, Grdm, Srj padaryti rinčius, užkirsti: Užrę̃sk kertę su kirviu J. Užrenčia vogą (branktą), kad laikytųsi virvės Kv. Užrę̃sk rintę ir uždėk botagą Lš. Dar neseniai dvarų užvaizdai, norėdami pažymėti, kiek kapų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įręsti — įręsti, įreñčia (į̃renčia Jdr), į̃rentė 1. tr., intr. R221, K, DŽ padaryti įpjovą, įkirsti, įpjauti: Obelis įręstà ant lazdos (= lazdai) J. Kas čia į stalą įpjovęs, įreñtęs? KI355. Kad jo kamieną įrenti, tai išteka iš jo syvai Kel1881,142.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”